Executive Orders »


EXECUTIVE ORDER No.12, s.2021

Published: March 29, 2021 09:00 AM   |   Updated: January 13, 2022 01:01 PMREAD!!!

EXECUTIVE ORDER No.12, s.2021

A directive imposing stern measures from March 29 to April 4, as an addendum to the previously issued EO No. 11, s.2021.

Mga karagdagang direktiba ayon sa EO na ito:
- Bawal magbukas ang mga gym at spa hanggang April 4.
- Ang curfew ay mula 9 PM hanggang 4 AM. 

#stayhomestaysafe 
#beatcovid19