COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (November 23, 2021)

Published: November 22, 2021 05:00 PMSAN JOSE CITY COVID-19 VACCINATION - FIRST DOSE

Narito ang listahan ng 500 na may edad 12 hanggang 17 yrs old gayundin ang mga edad 18 pataas na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa MARTES, 8 AM hanggang 12 PM, Nobyembre 23, sa PAG-ASA Sports Complex. Kasama rin sa listahan ang mga nagpa-reschedule ng kanilang 2nd dose ng SINOVAC.

Tatanggap naman ng walk-in na may edad 18 pataas sa hapon mula 1 PM hanggang 4 PM.

MGA DAPAT DALHIN SA ARAW NG PAGBABAKUNA:
1. Kung may comorbidity ang bata, medical certificate na nagsasaad ng comorbidity ng batang babakunahan. 
2. Proof of filiation o dokumento na nagpapatunay ng relasyon o kaugnayan ng batang babakunahan at ng magulang o tagapag-alaga/guardian (gaya ng birth certificate). Kung guardian ang kasama, kailangan ang notarized affidavit o barangay certification. 
3. Valid ID ng bata at ng magulang o tagapag-alaga.
Bukod dito,  kailangang pirmahan ng magulang o tagapag-alaga ang Informed Consent Form at sasamahan ang bata sa araw ng pagbabakuna.

- HUWAG MAGPUYAT KUNG MAGPAPABAKUNA
- Hindi muna tatanggap ng walk-in sa edad 12 hanggang 17
- Sa mga nagparehistro, mangyaring dumating sa takdang oras.
- Ang registration form ay makukuha sa vaccination site (PAG-ASA).
- Magdala ng valid ID at sariling ballpen.
- Magsuot ng face mask at face shield.
- Dumating sa takdang oras.
- Panatilihin ang physical distancing. 
#Resbakuna
#BIDABakunation
#ProtektadoAngBakunado