COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (December 20-22, 2021)

Published: December 19, 2021 11:39 AMCOVID-19 VACCINATION SCHEDULE for 2nd DOSE ONLY
(PAUNAWA:  Walang first dose at walang booster shot sa mga araw na ito.)

PFIZER
December 20: para sa mga nabakunahan ng first dose noong November 29
December 21: para sa mga nabakunahan ng first dose noong November 30
December 22: para sa mga nabakunahan ng first dose noong December 1

MODERNA & SINOVAC
December 20: para sa mga nabakunahan ng first dose noong November 22
December 21: para sa mga nabakunahan ng first dose noong November 23
December 22: para sa mga nabakunahan ng first dose noong November 24