COVID-19 Bulletin »


Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (February 25) CANCELLED

Published: March 24, 2022 12:51 PMKanselado ang pagbabakuna sa Public Market bukas, Pebrero 25. 

Sa halip, magkakaroon ng pagbabakuna ng mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang sa WalterMart. 

Ang susunod na update ay listahan ng mga batang babakunahan bukas. 

Ipa-rehistro para sa COVID-19 vaccine ang inyong mga anak gamit ang form na ito: 
https://bit.ly/SJCvac5to11