Programs, Projects and Activities »


Oplan Daloy in Action (June 21, 2021)

Published: June 21, 2021 09:00 AMOPLAN Daloy in action | Christianville Subdivision creek

Bagama't regular ang paglilinis ng OPLAN Daloy sa iba't ibang daluyan ng tubig sa lungsod, patuloy pa rin ang iresponsableng pagtatapon ng basura ng ilan. Makikita sa mga larawan ang iba't ibang klaseng basurang inaanod sa sapa. 

Patuloy ang pagpapa-alala sa ating lahat na ang maling pagtatapon ng basura ay may karampatang multa. Bukod dito, maaaring maperhuwisyo ng baha ang maraming lugar sa panahon ng tag-ulan at bagyo dahil sa mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. 

Maging responsableng mamamayan. Mag-segregate ng basura at ipahakot ayon sa iskedyul ng pangongolekta sa mga barangay. 

Kung may nakikitang nagtatapon ng basura o nagkakalat kung saan-saan, ipagbigay alam ito sa CENRO (Mob. No. 0923-0202474) o sa inyong barangay.