Programs, Projects and Activities »


Oplan Kalinisan - Community Service (June 10, 2021)

Published: June 10, 2021 09:00 AMNaglinis sa Brgy Tulat nitong Miyerkules, Hunyo 9, ang ilan sa mga nahuling lumabag sa COVID-19 safety protocols. 

Ang mga nahuhuling lumalabag sa mga alituntunin na umiiral sa lungsod sa bisa ng City Ordinance 20-021 ay pinapatawan ng multang isang libong piso o anim na oras na community service. 

Kabilang sa mga alituntuning nakapaloob sa ordinansa ang pagsunod sa curfew hours, pagsusuot ng face mask, at pagme-mentina ng pisikal na distansya sa bawat isa.