News »


PRC and NBI Caravan

Published: August 09, 2022 01:00 PMIbat ibang serbisyo ang handog sa San Josenio para sa pagdiriwang ng ika-53 Araw ng Lungsod San Jose.

Narito ngayong araw hanggang bukas (Agosto 9-10) ang Professional Regulation Commission (PRC) at National Bureau of Investigation (NBI) mula 9:00n.u.-4:00n.h. sa 2nd at 3rd floor Conference Room, City Hall compound.