News »


Weekly Disinfection at Public Market (March 8)

Published: March 08, 2021 12:00 AMLingguhang pagdidisimpekta sa Pamilihang Lungsod ng San Jose. 
Paalala: Sarado ang palengke tuwing hapon ng Lunes para sa gawaing ito.