News »


Weekly Market Disinfection (Feb. 8, 2021)

Published: February 09, 2021 12:00 AMLingguhang disinfection sa Public Market. 

Sarado ang palengke tuwing Lunes para sa regular na disinfection/ sanitation. 
(Mga larawan nitong Lunes, Pebrero 8)