COVID-19 Bulletin

Updates, news and announcement in relation to COVID-19 Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (November 15-17, 2021)

November 15 (8AM-4PM)SINOVAC - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 18PFIZER - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 25November 16 (9AM-4PM)SINOVAC - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 19November 17 (9AM-4PM)MODERNA - para sa nabakunahan ng 1st dose noong October 20
Published: November 15, 2021 04:47 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 15, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilaim ng mga kategoryang A1 (frontliners), A2 (senior citizens) at A3 (persons with comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 15, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 01:25 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 16, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilaim ng mga kategoryang A1 (frontliners), A2 (senior citizens) at A3 (persons with comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 16, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 01:45 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 17, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilalim ng mga kategoryang A1 (frontliners), A2 (senior citizens) at A3 (persons with comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 17, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 01:53 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 18, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilalim ng mga kategoryang A1 (frontliners), A2 (senior citizens) at A3 (persons with comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 18, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 01:57 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 19, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilalim ng mga kategoryang A1 (frontliners), A2 (senior citizens) at A3 (persons with comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 19, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 02:00 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (May 20, 2021)

Narito ang listahan ng mga taong nasa ilalim ng mga kategoryang A2 (senior citizens) at A3 (persons with controlled comorbidities) na naka-iskedyul bakunahan bukas, May 21, sa PAG-ASA Sports Complex.
Published: June 10, 2021 02:07 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 1st Dose (November 23, 2021)

Narito ang listahan ng 500 na may edad 12 hanggang 17 yrs old gayundin ang mga edad 18 pataas na nagparehistro online na maaari nang bakunahan sa MARTES, 8 AM hanggang 12 PM, Nobyembre 23, sa PAG-ASA Sports Complex. Kasama rin sa listahan ang mga nagpa-reschedule ng kanilang 2nd dose ng SINOVAC.
Published: November 24, 2021 10:56 AM

Bayanihan Bakunahan

Makilahok sa National Vaccination Day sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Kung hindi pa bakunado, mag-walk-in na at maging protektado!
Published: November 29, 2021 03:36 PM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule (July 27-29, 2022)

2nd Booster Dose- Healthcare Workers (A1.1 - A1.7) - Senior Citizens (A2) - 18-49 years old with comorbidities- 50 years old and above regardless of priority group(Second booster will be given at least 4 months after the administration of the first booster dose)
Published: July 29, 2022 08:58 AM

Kontra COVID-19 Vaccination Schedule - 2nd Dose (November 26, 2021)

NOVEMBER 26- Para sa mga nabakunahan ng Pfizer first dose noong November 5.- Para sa mga nabakunahan ng Moderna first dose noong October 29.- Para sa mga hindi nabakunahan ng 2nd dose ng AstraZeneca o Sinovac noong nakaraang schedule nito.
Published: November 29, 2021 03:38 PM